Czas Wielkiego Postu, to czas wyciszenia i refleksji o bezgranicznej miłości Jezusa Chrystusa wobec nas. Jego męczeńska śmierć na krzyżu w obliczu ogromu cierpienia są niczym wobec przemiany jakiej Bóg Ojciec dokonał w swoim Synu: przemiany zmartwychwstania. O dobre owoce tej przemiany w naszym życiu modlili się w piątek 11 marca 2016 roku Rycerze Kolumba.